Monday, March 5, 2012

ಗೆಳೆಯಾ


ಕೆನ್ನೆಯಿಂದುರುಳುವ ಕಂಬನಿಯ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ?
ಕಲ್ಲಾಗಬೇಡ ಗೆಳೆಯಾ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ
ನೀನನಲ್ಲದೇ ಆರು ನನ್ನ ಜೀವ ?

No comments:

Post a Comment