Sunday, November 17, 2013

ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು! ನೀವೂ ನೋಡಿ

 http://www.youtube.com/watch?v=z8N_rMcxRGU
 
ಈ ಪಿಗ್ಗಣ್ಣ ಒದ್ದಾಡೋ ಪರಿ ನೋಡಿ! ನನ್ನ ಮಗನಂತೂ ಬಿದ್ದೂ ಬಿದ್ದೂ ನಗ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಹಾಡಂತೂ ಭಾರೀ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದು ಮಾಲ್ಡೋವನ್ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಬರೀ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್. ಆಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಆಲ್ಬಮ್ ಹೊರತಂದಿರುವ ಇವಳು ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮೂರುವರ್ಷದವಳಿರುವಾಗ.
 ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ನೋಡಿ. http://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_Stratan
ಮತ್ತೆ ಕುಕೀಸ್ ತಿನ್ನಲು ಒದ್ದಾಡಿದ ಪಿಗ್ಗಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಓರ್ಮಿ! 
ಎರಡರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
http://www.youtube.com/watch?v=CxmbmcDrXRk
http://www.youtube.com/watch?v=dS1Gf7qq2sI