Wednesday, March 7, 2012

ಸ್ತ್ರೀ


ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವಳು
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವವಳು
ಬದುಕಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡಲೆಂದೇ ಬಂದವಳು
ತನ್ನ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟವಳು
ನೊಂದಾಗ ನೋಯುವವಳು
ನಗುವಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವಳು
ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಬಯಸದ ಜೀವ
ಅಹಮಿನ ಕೋಟೆಯೊಡೆದು ತಲೆ ಬಾಗಿದವಳು
ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪೀಡಿಸುವವಳು
ಪದೇ ಪದೇ ಸತ್ತು ಬದುಕುವವಳು
"ನಾನಲ್ಲವೇ ಸ್ತ್ರೀ ? "

No comments:

Post a Comment