Monday, March 5, 2012

ಅಮ್ಮನಿನ್ನ ನೆನಪು ಕಾಡುವುದು ಹಗಲಿರುಳೂ
ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬಿದ್ದು ಎಚ್ಚರವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ
ಯಾರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿತೋ, ಯಾರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿತೋ
ನಿನ್ನ ಸೆಳೆಯಿತು ಮರೆವಿನ ಮಹಾ ಮಾರಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ನೀ ಅರಿಯಲಾರೆ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಅಪರಿಚಿತರೆ ?
ದೇವಾ, ನಿಜ ಹೇಳು ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ತಾನೆ?
ಎಚ್ಚರವಾದರೆ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲಂತಾಗುವರು ತಾನೆ ?

2 comments:

  1. ಖಂಡಿತ
    ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಲಿ
    ಸ್ವರ್ಣಾ

    ReplyDelete