Thursday, June 27, 2013

ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
ಅರೆ, ನೆರಳೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಯ್ತು?! 
ಹುಡುಕಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು 
ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವಲ್ಲೇ ನಿಂತು :-) 

No comments:

Post a Comment