Tuesday, April 24, 2012

ನನ್ನ ಅಂದವ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕಂಡೀರಾ ?


ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ, ಮುಟ್ಟ ಹೋದರೆ ಮುದುಡುವಳು
ನನ್ನ, ನನ್ನ ಸೋದರಿಯರ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ
ಮೈ ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳು ಆಕೆಗೆ, ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಉರಿ ಖಾತರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ
ಪದೇ ಪದೇ ಮುದುಡಿ ಹೋದರೂ ಮತ್ತೆ  ಆಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳುತ್ತಾಳೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಯ ನಗುವ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.


2 comments: